VWO/ath 2 - DOGEografie

Ga naar de inhoud

VWO/ath 2

Vlogbestand uploaden
Eindopdracht
Presentatie H4.5 Energietransitie
10 juni 2020
Eindopdracht Hoofdstuk 4
19 juni 2020
Inleveren uiterlijk 5 juli 2020
Presentatie H4.6 Op naar duurzame landbouw
17 juni 2020
Toets H4.1 Duurzaam ontwikkelen
18 mei 2020
Zoomles 6 april
Presentatie H3.4-3.5
Presentatie H4.2 + 4.3 Consumeren of consuminderen
11 mei 2020
Planner
5 mei 2020
Uitleg test ecologische voetafdruk
14 april 2020
thuisgeleerd.nl
Hoofdstuk 3: Water
Leerdoelen

Vaardigheden: Werken met EduGIS
 • Je beheerst de stof van dit onderdeel.

Paragraaf 3.1 Wereld: Water in beweging
 • Je weet hoe de korte- en de lange waterkringloop werkt en in welke vormen water is opgeslagen.
 • Je begrijpt waarom veel water ongeschikt of onbereikbaar is voor de mens.
 • Je kunt (te) droge en (te) natte gebieden op aarde op de kaart van elkaar onderscheiden.

Paragraaf 3.2 Wereld: Water in balans
 • Je weet de betekenis van alle begrippen die samenhangen met de waterbalans en duurzaam waterbeheer.
 • Je begrijpt hoe een waterbalans in elkaar steekt.
 • Je kunt het belang uitleggen van duurzaam waterbeheer.

Paragraaf 3.3 Wereld: Soms te veel
 • Je weet welke gebieden grotere overstromingsrisico’s kennen.
 • Je begrijpt waarom het overstromingsrisico van veel gebieden toeneemt.
 • Je kunt een aantal maatregelen beoordelen om overstromingsrisico’s te verkleinen.

Paragraaf 3.4 Wereld: Vaak te weinig
 • Je weet dat waterstress door fysieke en economische watertekorten kan ontstaan.
 • Je begrijpt waarom toenemende waterstress tot een wateroorlog kan leiden.
 • Je kunt een aantal maatregelen beoordelen om watertekorten op te heffen.

Paragraaf 3.5 Nederland: De zee klopt op de voordeur
 • Je weet welke soorten polders er zijn en dat er misverstanden bestaan over de veiligheid.
 • Je begrijpt waarom het overstromingsrisico van Laag-Nederland toeneemt en hoe men daar de kust tegen beschermt.
 • Je kunt op de kaart van Nederland verschillende polders en kustgedeelten aanwijzen.

Paragraaf 3.6 Nederland: De rivieren kloppen op de achterdeur
 • Je weet wat de drietrapsstrategie inhoudt.
 • Je begrijpt waarom we rivieren meer ruimte moeten (terug)geven en waarom preventie van grotere piekafvoeren op langere termijn beter is dan rampenbestrijding op korte termijn.
 • Je kunt gebruikmaken van de mogelijkheden van EduGIS.
Zandmotor
Studiewijzer H3
Waarom stijgt de zeespiegel als je watermeloen eet?
Hoofdstuk 2
Leerdoelen Hoofdstuk 2
Download studieplanner
Download
Download
Leerdoelen Hoofdstuk 1

Paragraaf 1.1 Wereld: Gebergten ontstaan, gebergten verslijten
 • Je weet de verschillen tussen een jong- en een oud gebergte.
 • Je begrijpt hoe uit oceaanbodem en vulkanisme bergen kunnen ontstaan.
 • Je kunt op een foto fossielen en het stollingsgesteente graniet herkennen.

Paragraaf 1.2 Wereld: Gesteente verandert
 • Je weet het verschil tussen mechanische en chemische verwering en hoe die verwering verloopt.
 • Je begrijpt waarom het klimaat invloed heeft op de aard en snelheid van verweringsprocessen.
 • Je kunt aan de hand van een tekening uitleggen hoe grotten ontstaan.

Paragraaf 1.3 Wereld: Gesteente wordt verplaatst
 • Je weet wat massabewegingen zijn.
 • Je begrijpt dat door verwering en erosie gebergten worden aangetast en grind, zand en klei ontstaan.
 • Je kunt een rivierdal en een gletsjerdal herkennen aan de hand van kenmerken op een foto.

Paragraaf 1.4 Wereld: Waar blijft alle grind, zand en klei?
 • Je weet op welke manier zandbanken, duinen en delta’s worden gevormd.
 • Je begrijpt dat in een laagvlakte sedimentatie optreedt en dat uit samengeperste sedimenten na lange tijd sedimentgesteenten ontstaan.
 • Je kunt met behulp van een foto de naam en een aantal kenmerken van sedimentgesteente benoemen.

Paragraaf 1.5 Nederland: Het landschap in Hoog-Nederland
 • Je weet waarom de grond in Hoog-Nederland onvruchtbaar is en hoe het geschikt is gemaakt voor akkerbouw.
 • Je begrijpt hoe het reliëf in Hoog-Nederland is ontstaan en dat daarbij zwerfstenen zijn achtergebleven.
 • Je kunt op een topografische kaart Hoog-Nederland aanwijzen.

Paragraaf 1.6 Nederland: Het landschap in Laag-Nederland
 • Je weet welke maatregelen de mens in Laag-Nederland heeft genomen om zich tegen het water te beschermen.
 • Je begrijpt hoe Laag-Nederland is opgevuld met veen en klei.
 • Je kunt met behulp van een foto of topografische kaart aanwijzen of een landschap in Hoog- of in Laag-Nederland ligt.


Hoe zit dat nou met die werking van het landijs op de vorming van stuwwallen in Nederland?
In de afbeelding hieronder van Soest / Soesterberg wordt dat nog een keer uitgelegd:


Onderstaande bestanden (presentaties + antwoorden) zijn op 29 oktober 2019 geüpdate naar de juiste havo/vwo-versie van buiteNLand
Download
Download
Download
Quizlet hoofdstuk 1: landschappen
Terug naar de inhoud