Mavo 3 - DOGEografie

Ga naar de inhoud

Mavo 3

Leefbaarheidsonderzoek JOUW buurt
25 juni 2020
Presentatie H3.7 Schengen
18 juni 2020
Test begrippen H3.1 - 3.3
15 juni 2020
Presentatie H3.5 De grenzen van Nederland
6 juni 2020
Hoofdstuk 3 Antwoordenboek
<
>
28 mei 2020
H2.12 - Afsluitende opdracht
14 april 2020
Videoles 25 maart 2020
Bekijk de videoles van woensdag 25 maart nog een keer door onderstaande link aan te klikken:25 maart 2020
Presentatie H3.1 Grenzen
7 mei 2020
Hoofdstuk 2 Antwoordenboek
<
>
14 april 2020
Hoofdstuk 2.10 + 2.11
9 april 2020
thuisgeleerd.nl
Download de app iPhone/iPad
Download de app Android
De omgevingswet in de praktijk - Binckhorst als proefwijk voor de nieuwe omgevingswet - AD 191230
Serious Game Buurtje Bouwen
De Geo-ICT opdracht is voor klas 3 mavo een opdracht om op een praktische wijze met de leefomgeving aan de slag te gaan.
In de video (zie hieronder) wordt in beeld gebracht welk doel deze serious game voor ogen heeft.
In de handleiding (PDF-bestand hieronder) voor de speler wordt uitgelegd welke voorbereidingen je vooraf moet treffen om dit spel te kunnen spelen.Lees de instructies goed door en download de app op je mobiele telefoon.Voor alle duidelijkheid: er zijn geen datakosten aan het spelen van deze game verbonden.

Bekijk de video en lees de handleiding goed door voordat je met de serious game begint. Veel plezier.

Verslag - verwerkingsopdracht Buurtje Bouwen
Leerdoelen
Leerdoelen serious game Buurtje Bouwen

  1. Je kan verschillende belangen benoemen die spelen in de leefomgeving, zoals: ‘werkgelegenheid’, ‘groenvoorziening’, ‘sociale veiligheid’, ‘verkeersveiligheid’, ‘sociale cohesie’, ‘bereikbaarheid’, ‘luchtkwaliteit’, ‘geluid’, ‘natuurwaarde’, ‘waterveiligheid’ en ‘recreatie’.
  2. Je kan verschillende inrichtingsmaatregelen benoemen die genomen kunnen worden om de leefomgeving slimmer en leefbaarder in te richten, en kan beschrijven wat de effecten zijn van die inrichtingsmaatregelen op de verschillende belangen in de leefomgeving.
  3. Je kan een ontwerp maken om de leefomgeving slimmer en leefbaarder in te richten door de effecten van inrichtingsmaatregelen op de verschillende belangen af te wegen, en kan daarbij rekening houden met zowel het eigen belang als het gezamenlijke belang.
  4. Je begrijpt het belang dat de leefomgeving slimmer en leefbaarder ingericht wordt, en dat daarbij rekening gehouden wordt met zowel het eigen belang als het gezamenlijke belang.
  5. Je kan een gesprek aangaan met andere leerlingen. Je kan eigen standpunten verwoorden en beargumenteren, en kan ruimte geven aan anderen om hun standpunten te verwoorden en beargumenteren. Je kan informatie delen en informatie naar boven halen.
De “game buurtje bouwen” is een educatieve game die is ontwikkeld voor het aardrijkskundeonderwijs, om leerlingen bekend te maken met de principes achter de nieuwe Omgevingswet. Door de game te spelen leer je hoe ruimtelijke vraagstukken in de stedelijke omgeving door buurtbewoners aangepakt kunnen worden.
Je gaat een vraagstuk in de buurt aanpakken. Je kiest inrichtingsmaatregelen, en dient een voorstel in.In de game neem je een rol aan van een buurtbewoner en samen met je game-genoten moeten jullie een vraagstuk in hun buurt aanpakken. Jullie kunnen een aantal maatregelen kiezen en een voorstel indienen bij de gemeente voor inrichting van de buurt. Maar iedereen heeft zijn eigen persoonlijke wensen. Daarom moet je goed met elkaar overleggen. Daarnaast wordt jullie voorstel door de gemeente getoetst. De gemeente wil namelijk de kwaliteit van de omgeving verbeteren.

Succes met het spel.
Uitlegvideo Buurtje Bouwen
Handleiding Buurtje Bouwen
serious game Omgevingswet

Oefentoets vaardigheden.
Klik op onderstaande link om de Socrative-toets te starten.


Onderzoek in de eigen omgeving
Werkblad met statistieken over de gemeente Pijnacker/Nootdorp.
Doel van deze opdracht is om gegevens te interpreteren, meningen te formuleren en conclusies te trekken.

De opdrachten hebben betrekking op data, welke verstrekt zijn door de gemeente Pijnacker/Nootdorp:
Terug naar de inhoud